Pachamama

Kraftsted og spirituelt levefællesskab for Moder Jord

Højne Jordens og menneskets bevidsthed. Et levefællesskab for alle aldre, hvor vi får hinandens gaver og potentialer frem i lyset. De ældre er vores ALLE bedsteforældre. Børnene fremtidens kim.

Kraftsted for Moder Jord

Målet Min vision er at finde et kraftsted og skabe et spirituelt levefællesskab omkring kraftstedet for at bistå Moder Jord i at højne hendes bevidsthedsfrekvens og dermed vores egen bevidsthedsproces. Kraftstedet findes i samklang med vores Højere Selv og Moder Jord. Et kraftsted, hvor energien er høj. Et sted, hvor naturen er utæmmet. Et sted hvor man genfinder sin naturlige balance og rytme. Et sted hvor vi sammen holder frekvensen for Moder Jord, hinanden og verden. Bæredygtige bygninger i organiske og hellige geometriske symboler Husene er ligeså 100 % bæredygtige, så de er sunde at bo i og husene er bygget efter at fremme vores højeste potentiale. Bygningerne er i organiske former og i hellige geometriske figurer eller udsmykket dermed. Dette er også med for øje at løfte energien på stedet og i hvert enkelt. Alle bygninger udarbejdes og placeres i forhold til at være i harmoni med Kosmos og Jorden. Vi inspireres af de gamle druider, egyptere, inkaer, oprindelige folk m.m. til bygningerne. Templet Der vil også blive bygget et tempel, hvor man kan gå hen, når man har behov for at trække sig, finde ro, indsigt, meditere.

Det spirituelle Levefællesskab

Fællesskabet Vi er alle en del af en større cyklus og i alt for længe har vi glemt at ære vores cyklus, som er en del af det store Kosmos. Vi er kommet væk fra vores Lys, hjerter, naturen, nærværet, det Kosmiske Åndedræt og ikke mindst hinanden. Vi skal hjælpe hinanden med at huske på hvem vi ER. Vores sande natur. Hvordan vi igen kan leve i harmoni med Moder Jord, Solen, Månen, Kosmos, hinanden og med os selv. Vi har alle en plads her på Jorden og vi er alle kommet med hver vores opgave…og gaver vi skal bringe til hinanden og Jorden. Jeg ser et sted hvor vi hylder Jord, Sol, Måne og Kosmos, som vi alle er en del af. Ligeså er det vigtigt vi hylder hinanden og de kvaliteter vi er kommet med. Et sted hvor vi genfinder de urgamle traditioner, højtider og følger Jordens og universets rytme og slag. Det kræver ingen spirituelle forkundskaber at blive en del af fællesskabet, men et åbent sind og hjerte og lyst til at kende sin egen vej og være en del af den fælles vej ligeså, altså at have et dybt ønske om at kunne være til gavn for Moder Jord og være en inspiration for andre til at leve i overensstemmelse med Jordens puls. De Ældre og vores børn De Ældre er vores alles bedsteforældre. Dem, der har brug for hjælp af den ene eller anden form får hjælp og støtte af fællesskabet. De ældre er inkluderet og bidrager med hver deres unikke gave og de vil have tæt relation med børnene/de unge, som også tager medansvar. En Holistisk Skole for børn Skolen vil bl.a. inspireret af Steiner, men vi vil se længere ud over landegrænserne efter holistisk tankegang som eks. hos Amma og hendes skoler rundt omkring i verden. Nøgleordene for skolen er kreativitet, musik, natur, sanser, bevægelse, nærvær, ånden, jordens cyklusser og højtider. Der vil være samarbejde med de ældre, hvor begge parter vil kunne gøre gavn af hinanden eks. gennem historiefortælling, musik, håndværk og meget andet. Selvforsyning Vi vil stræbe efter 100 % selvforsyning over længere sigt med mad, vand, energi, tøj og andre basale ting. Vi producerer ud fra holistiske metoder, så vi styrker krop, sind og ånd samt bidrager til jordens biodiversitet. Økonomi Der stræbes efter at være total uafhængige på længere sigt. Grønt, bæredygtigt pengesystem/bytte-system. Jeg ser et fællesskab, hvor vi alle komplimenterer hinanden og hvor vi har nået frem til et bæredygtigt økonomisystem, hvor vi kan bytte os frem til hinandens kompetencer og gaver. Dette er ikke fastsat præcist hvordan og jeg søger nogle med stor viden og erfaring for hvordan man kan skabe et bæredygtigt økonomisystem i et fællesskab og stadig kunne være en del af samfundet rundt om os. Efterord Dette er grundtankerne bag min drøm og vision, men ikke den endelig plan. Alting er i forandring og udvikler sig løbende. Geografisk står det åbent for hvor stedet skal placeres på verdenskortet. Der er brug for mange slags fællesskaber på denne jord med hver sin Ånd og intension og dette vil også blive én ud af mange. Hvem søger jeg? Jeg søger masser af dejlige mennesker, som føler denne vision ræsonnere med deres hjerte og vej. Arkitekter, gartner, healere, syerske, pottemagere, skomagere, folk der elsker at lave et sundt og nærende måltid mad, astrologer, eksperter i hellige geometriske symboler, håndværkere, skolelærere, æstetiker, vand-eksperter, vedvarende energi-eksperter, grønne økonomer som vil stræbe efter et pengefrit fællesskab, jordmødre, dyrehvisker, holistiske læger, tandlæge, urte- og naturmedicin-eksperter, musikere, kunstnere, yogalærer, taichi-lærer eller lignende holistisk bevægelse, seerske, historiefortællere…og meget mere Hvem er jeg? Jeg blev færdiguddannet økologisk landkvinde i 2013 og gennem min uddannelse stiftede jeg bl.a. kendskab til det biodynamiske landbrug, gartneri og biavl og permakultur. Jeg er i gang med at uddanne mig til biopat og har arbejdet med healing og alternativ behandling de sidste 17 år. Hvorfor skabe dette fællesskab? Jeg føler det er meget vigtigt at vi er med til at bidrage, støtte og holde energien i disse tider, hvor ”bølgerne går højt” på alle områder globalt, nationalt, lokalt, politisk. Natur, samfund, mennesker, dyr etc. er i ubalance. Vi ser massiv forurening, krig, naturkatastrofer etc. Dette kan vi måske ikke forhindre, men vi kan være med til at være et ”forbillede”, en model for hvordan man kan leve livet som et fællesskab, et miniaftryk af et samfund, hvor vi lever i balance med hinanden, naturen og Kosmos. Det vil være et aftryk, hvor ringene i vandet kan spredes og forhåbentlig inspirere andre til at gå nye veje. Det vil være et sted over mange år, som vil tjene til helheden inden for forskning i bæredygtighed, ren energi, vandsystemer etc, som vil kunne bidrage til Jorden. Jeg ved godt det er at stræbe MEGET højt og det kan måske endda lyde utopisk for nogle eller de fleste (?), MEN ikke desto mindre er det målet og hvis vi alle holder kursen, intentionen og viljen, så er vi godt på vej til at tage det første skridt sammen  De kærligste hilsen Mette Dahlfelt

Overview

You Join
Epicenter Seed
Members 0
waterdrops 0
Active projects
Sprouts
Seeds

Caretakers